Krikštynų sveikinimai

Krikštynų sveikinimai

  • Tegul Jūsų vaikelio krikštynų dieną angelai sėda prie stalo, o jūsų vaikas puikiai juos linksmina savo vaikiškomis išdaigomis!

  • Mūsų brangus kūdiki! Šiandien tau svarbi diena. Nuoširdžiai sveikiname tave su krikštynomis! Tegul angelas sargas saugo ir visada stovi už tavęs. Būk laimingiausias ir sveikiausias, o tikėjimas tegul amžinai apsigyvena tavo širdyje.

  • Šiandien Jūsų vaikelio krikštynos, o rytoj – jau „Humoro klubas”? Linkime, kad juokas lydėtų jį visą gyvenimą!

  • Krikšto dienos proga norime padėkoti Dievui už tavo buvimą mūsų gyvenime. Linkime tau visokeriopos Dievo palaimos ir apsaugos visuose gyvenimo žingsniuose.

  • Mieli nuostabaus kūdikio tėveliai, sveikinu su krikštynų diena! Tegul ši diena įsimins ilgam. Nuo šio momento kūdikis turi patikimą gynėją, kuris džiaugsmo ir liūdesio akimirkomis bus šalia jūsų angelo. Linkiu sušildyti vieniems kitus, mėgautis saule ir padėti jai atsiskleisti kaip gražiai gėlei!

  • Sveikinu nuostabų vaikiną su krikštynomis. Ši reikšminga diena – savotiškas atspirties taškas geriems ir šviesiems darbams bei mintims. Tegul Viešpats apsaugo tave nuo piktų žmonių. Linkiu išmokti išsikelti tikslus, juos pasiekti, judėti į priekį. Būk sveikas, berniuk!

  • Sveikinu su nuostabia diena – su krikštynomis. Tegul kūdikį visada saugo angelas sargas ir veda teisingu keliu. Tegul jo gyvenimas būna šviesus, kupinas ryškių spalvų ir malonių staigmenų.

  • Tegul šventoji Krikšto diena atneša tau gilią dvasinę ramybę ir pilnatvės jausmą. Būk visada apsaugotas ir saugomas Dievo meilės.

  • Linkime, kad jūsų vaikelio krikštynos būtų tokios įsimintinos, kad vien tik apie jas pasakojant sukurtume komediją!

  • Laimingų krikštynų, nuostabus kūdiki! Angelas sargas, kurį Viešpats tau davė, bus tavo apsauga nuo bet kokių nelaimių šiame pasaulyje! Tavo nuostabūs krikštatėviai melsis už tavo sveikatą ir gerovę, užaugins tavyje tikrą krikščionį ir malonų, stiprų vyrą! Tegul pasaulis, į kurį atėjai, suteikia tau daug galimybių ir vilčių, kurios tikrai išsipildys!

  Title