Krikštynų sveikinimai

Krikštynų sveikinimai

 • Mieli nuostabaus kūdikio tėveliai, sveikinu su krikštynų diena! Tegul ši diena įsimins ilgam. Nuo šio momento kūdikis turi patikimą gynėją, kuris džiaugsmo ir liūdesio akimirkomis bus šalia jūsų angelo. Linkiu sušildyti vieniems kitus, mėgautis saule ir padėti jai atsiskleisti kaip gražiai gėlei!

 • Sveikinu su nuostabia diena – su krikštynomis. Tegul kūdikį visada saugo angelas sargas ir veda teisingu keliu. Tegul jo gyvenimas būna šviesus, kupinas ryškių spalvų ir malonių staigmenų.

 • Šiandien tavo kūdikiui yra pati reikšmingiausia ir įdomiausia diena. Jis to dar nesupranta, bet jaučia ne tik tėčio ir mamos rūpestį, bet ir jam suteiktą apsaugą iš dangaus. Dabar jis turi savo angelą sargą, kuris saugos jį sunkiausiomis gyvenimo valandomis. Kuris suteiks jam jėgų judėti į priekį ir jokiu būdu nepasiduoti. Dabar tavo kūdikis turi nematomą apsaugą visam jo nuostabaus gyvenimo laikotarpiui. Ir jūs, tėvai, galite kreiptis į savo vaiko angelą su malda, kad apsaugotumėte jį nuo visko blogo, kas yra šiame pasaulyje. Su jūsų kūdikio krikštynomis. Tegul angelai sargai visada būna su jumis.

 • Sveikinu su dukros krikštynomis! Su didžiuoju šventuoju sakramentu! Su krikštu vaikas gavo šventą vardą, krikštatėvius ir naują gyvenimą Kristuje! Linkiu mergaitei laimės, sveikatos, pažinties su krikščioniškomis vertybėmis! Tegul Viešpats siunčia jai daug gerų draugų ir bendrakeleivių! Tegul mergaitė užauga protinga, graži ir daro mus visus laimingus!

 • Prašau priimti mano nuoširdžius sveikinimus su krikštynomis! Šiandien yra pati svarbiausia diena tavo vaiko gyvenime – ant jo nusileido Šventoji Dvasia, o angelas sargas paėmė tavo brangų vaiką po sniego baltumo sparnu. Tegul kūdikis auga sveikas, paklusnus, linksmas.

 • Mūsų brangusis kūdiki, tegul šią šviesią krikšto šventę pas tave ateina angelas sargas. Tegul jis apšviečia tavo kelią žemėje, uždengia sparnu ir išgelbėja nuo rūpesčių ir sielvarto. Tegul visas tave supantis pasaulis prisipildo gėrio ir džiaugsmingos vilties!

 • Sveikinu su džiaugsminga ir palaiminga jūsų kūdikio krikštynų švente! Tegul jos kelias būna jaudinantis ir šviesus, krikštatėviai padeda ir palaiko kelyje, o šiandienos prisiminimai išliks visiems šventėje esantiems.

 • Mieloji, šiandien labai reikšminga diena tavo ir tavo kūdikio gyvenime. Nuoširdžiai sveikinu tave su tavo vaiko krikštynomis. Linkiu visai tavo šeimai sveikatos, gerovės ir Dievo palaimos. Tegul angelas sargas visada būna šalia tavo kūdikio, gina jį nuo visokio blogio, saugo ir veda tikruoju keliu. Sveikinu!

 • Sveikinu su krikštynomis! Nuo šios dienos tavo kūdikis gavo savo asmeninį angelą sargą ir nuolat yra Viešpaties globojamas. Ši diena tikrai yra jo antrasis gimtadienis. Tegul jo gyvenimo kelias bus be nusivylimų, kartėlio ir susierzinimo. Linkiu jums gyventi su meile ir ramybe sieloje. Dievo palaimos!

 • Šią nuostabią tavo brangaus vaiko krikštynų dieną iš visos širdies ir sielos linkiu gėrio, ramybės, darnos tavo šeimoje, santarvės, jaukumo, gerovės namuose, stipriausios sveikatos, šviesios sielos ir sėkmės tavo vaikui. Tegul angelas sargas saugo jį nuo visų bėdų, sunkumų, nesėkmių, o tėvai kartu su krikštatėviais jį apgaubia nuolatiniu rūpesčiu, meile ir ilgas gyvenimo kelias taps laimingas.

 • Norėčiau palinkėti tavo sūnui, kad jo įgytas angeliškas tyrumas būtų išsaugotas visą jo gyvenimą. Tai tikrai puiki šventė! Kad vaikas nepažintų sielvarto gyvenime, nevilties, tegul jis visada būna kupinas dvasinio gėrio, sveikatos, labai besišypsantis ir su neišsenkančiu teigiamų emocijų užtaisu. Su pirmąja ir labai svarbia švente tavo mažylio gyvenime!

 • Sveikinu su vaikelio krikštynomis! Šią reikšmingą dieną Viešpats pamatė šviesią tavo kūdikio sielą ir padovanojo jam angelą sargą, kuris apsaugos jį nuo bet kokių rūpesčių jo gyvenimo kelyje! Tegul tavo namuose nuo šiol lankosi tik geri žmonės, mintys ir norai! Tegul tavo gražus kūdikis auga sveikas ir stiprus! Tegul jis visada ir visur būna laimingas ir mylimas!

 • Miela mažyte, mūsų mažoji saule, sveikinu tave su krikštynomis! Tegul tavo mažoji krikščioniškoji siela nepažins pasipiktinimo ir sielvarto. Auk, plaukiok meilės, džiaugsmo vandenyne, skaityk pasakas, išmok ką nors naujo, stenkis tapti savo tėvų ir krikštatėvių pasididžiavimu, džiaugsmu!

 • Tegul tavo kūdikis būna geras, protingas, stiprus ir, žinoma, sveikas! Sveikinu tave su nuostabia ir svarbia švente, su pirmąja tavo nuostabaus vaiko švente, su krikštynomis! Šiandien jis pirmą kartą įžengė į Dievo šventyklą, kad būtų pašvęstas Krikšto sakramentui! Taigi, tegul nuo šios dienos vaikas visada yra Dievo dangaus globoje! Tegul jo angelas sargas niekada jo nepalieka ir visada saugo jo ramybę ir gerą nuotaiką! Tegul jis gyvenime nepažįsta nuoskaudų, nelaimių ir įvairių kitų bėdų, o visada būna besišypsantis, kupinas sveikatos ir dvasinio gėrio!

 • Linksmos ir iškilmingos krikšto dienos proga priimkite mano nuoširdžius sveikinimus! Nuo šiol jūsų kūdikį saugo Viešpats – ir tai nuostabu. Nuostabu, kad savo vaiką auginate pagal mūsų protėvių tradicijas. Linkiu, kad kūdikis augtų protingas, paklusnus ir malonus. Tegul jis padaro jus laimingiausiais tėvais, užpildo namus meile, džiaugsmu ir laime! Linkiu jums ir jūsų kūdikiui geros sveikatos, materialinės gerovės ir tarpusavio supratimo. Juk vaikai, kuriuos supa meilė, užauga stiprūs, protingi ir gražūs! Noriu, kad jums pasisektų viskas, o angelai saugotų jūsų namus ir šeimą.

 • Su krikštynomis! Tegul tavo angelas auga sveikas ir laimingas! Tegul visos bėdos ir ligos jį aplenkia, tegul gyvenimas būna šviesus ir džiaugsmingas! Tegul juokas ir mažylio pėdučių traškėjimas įkvepia ir motyvuoja tave dideliems laimėjimams!

 • Mielas angele, iš visos širdies žavingiausias vaike, džiaugiamės, galėdami pasveikinti tave su krikštynomis – Dievo palaimos! Nuoširdžiai linkiu tau dangaus apsaugos, tegul jis tau suteikia progų įgyvendinti puoselėtas svajones. Tegul tau užtenka išminties tapti laimingu žmogumi, kantrybės mylėti artimą ir džiaugsmo vertinti gyvenimą!

 • Tegul ši krikštynų diena tampa atspirties tašku krikščioniškame kelyje, kai siela įgyja galingą gynėją ir globėją – angelą sargą! Tegul mažas kryžius ant kūno saugo nuo bėdų, ligų ir negandų! Tegul nuo šiol pakrikštytąją sielą šildo beribė ir besąlygiška Dievo meilė!

 • Nuoširdžiai sveikinu tėvelius ir jų kūdikį su Krikšto sakramentu! Šiandien jūsų mažylis rado ne tik krikštatėvį ir krikšto mamą, kurie bus su juo bet kurią akimirką, bet ir Dievo užtarimą bei pagalbą. Tegul tikėjimas padeda jam užaugti maloniu, sąžiningu ir mylinčiu žmogumi!

 • Kūdikis pakrikštytas – sveikinu! Po švento vandens jis dabar bus pasiruošęs pasitikti mūsų žemiškąjį gyvenimą, stiprėdamas, turėdamas aukštesnių jėgų apsaugą. Tegul jo laukia įveikiami išbandymai, tegul geri žmonės jį myli, o blogi žmonės negali jam pakenkti! Ir tegul krikštatėviai visada būna šalia, taip pat giminės, mama ir tėtis!

Title