Krikštynų sveikinimai

Krikštynų sveikinimai

 • Krikšto dienos proga norime padėkoti Dievui už tavo buvimą mūsų gyvenime. Linkime tau visokeriopos Dievo palaimos ir apsaugos visuose gyvenimo žingsniuose.

 • Tegul šventoji Krikšto diena atneša tau gilią dvasinę ramybę ir pilnatvės jausmą. Būk visada apsaugotas ir saugomas Dievo meilės.

 • Šiandien mes švenčiame tavo tikėjimo ir meilės dovaną. Linkime tau stiprybės ir išminties eiti tikėjimo keliu.

 • Tegul šventoji Krikšto diena atneša tau begalinę laimę ir nuolatinį Dievo globojimą. Būk visada apsaugotas ir mylimas.

 • Tegul ši Krikšto diena būna pradžia tau keliauti šalia Dievo. Žinok, kad esi brangus ir mylimas visą laiką.

 • Tegul ši Krikšto diena būna pradžia tau tapti stipria asmenybe tikėjime. Linkime tau stiprybės ir išminties kiekvieną dieną.

 • Šiandien mes švenčiame tavo tikėjimo įtvirtinimą ir Dievo malonės prisilietimą. Linkime tau atrasti gyvenimo džiaugsmą ir meilės galybę.

 • Tegul ši Krikšto diena būna pradžia tau atrasti tikrąją gyvenimo prasmę ir siekti aukščiausių dvasinių tikslų. Linkime tau stiprumo ir pastovumo.

 • Šiandien mes švenčiame tavo tikėjimo įkvepiančią dovaną. Linkime tau nepakartojamo dvasinio kelionės nuotykio ir didžiulio džiaugsmo širdyje.

 • Krikšto dienos proga norime padėkoti Dievui už tave, mūsų brangiąjį anūkę. Būk laiminga ir mylima visomis dienomis.

 • Krikšto dienos proga norime padėkoti Dievui už tai, kad esi mūsų šeimos spindesys ir laimės šaltinis. Linkime tau nuolatinės jo globos ir meilės.

 • Krikšto dienos proga norime išreikšti didžiulį dėkingumą Dievui už tavo gimimą ir šio ypatingo momento šventumą. Linkime tau sėkmės ir laimės.

 • Krikšto dienos proga norime išreikšti didžiulį pasididžiavimą tavimi. Linkime tau kiekvieną dieną jausti Dievo meilę ir globą.

 • Krikšto dienos proga norime išreikšti didžiulį dėkingumą Dievui už tavo gyvenimą. Linkime tau ištikimybės Jo žodžiui ir džiaugsmo širdyje.

 • Tegul šventoji Krikšto diena atneša tau ramybę ir harmoniją. Būk stiprus ir išmintingas, keliaudamas tikėjimo takais.

 • Tegul šventoji Krikšto diena atneša tau nepaprastą malonės ir Dievo švelnumo jausmą. Būk laimingas, visada žinok, kad esi mylimas.

 • Krikšto dienos proga norime pareikšti didžiulę meilę ir dėkingumą, kad esi mūsų gyvenimo spindesys. Linkime tau Dievo meilės ir jo saugumo.

 • Krikšto dienos proga norime išreiškti didžiausią džiaugsmą ir šilumą, žinodami, kad Dievas apgaubs tave savo meile ir palaima.

 • Šiandien mes su didžiausiu džiaugsmu žiūrime, kaip Dievas apgaubia tave savo meile ir palaima. Linkime tau ryškios tikėjimo ugnies širdyje.

 • Tegul ši Krikšto diena būna pradžia tavo dvasiniam augimui. Linkime tau atrasti tikrąją laimę tikėjime ir kasdienybėje.

Title