Velykiniai sveikinimai

Velykiniai sveikinimai

  • Linksmų Velykų, puikios ir džiugios dienos kiekvienam krikščioniui! Tegul ši šventė būna sukurta iš laimės ir šviesos, iš pavasario saulės ir gerų vilčių, iš nuoširdžių sveikinimų ir geriausių linkėjimų. Tegul tavo gyvenimas būna nuostabus, kaip velykinis pyragas, ir šviesus, kaip velykiniai kiaušiniai. Tegul tavo sieloje gyvena šilčiausi jausmai ir svajonės! Kristus prisikėlė!

  • Sveikinu su Velykomis! Tegul šventė atneša tau gėrio, ramybės ir stiprybės kiekvieną dieną!

  • Linksmų Velykų! Tebūnie šventės dienos būna pilnos žavių pavasario ženklų ir vilties!

  • Šaunių Velykų linkėjimai! Tegul šventės dienos būna pilnos šviesos ir šilumos tavo širdyje!

  • Šventinių ir apdovanojančių Velykų linkėjimai! Tegul šventė atneša tau nepaprastą sėkmės dozę, apjuosiančią visus tavo siekius ir pastangas!

  • Velykos yra kaip stebuklinga melodija, kuri skamba širdyje ir sujungia mus visus. Tegul ši šventė atneša tau šilumą širdyje ir sambūvio jausmą su artimaisiais!

  • Šaunių Velykų linkėjimai! Tegul šventinės dienos atneša tau ne tik kiaušinių perpildytą krepšį, bet ir spindinčią šypseną ant veido!

  • Šią šventę kviečiu tave atverti širdį naujiems žmonių ir gyvenimo stebuklams. Tegul Velykos atneša tau nepaprastus išgyvenimus ir džiaugsmą kiekvienoje akimirkoje!

  • Velykos – tai kvietimas pabūti šalia žydinčios gamtos, atgauti pusiausvyrą ir pailsėti nuo kasdienio tempo. Tegul šventė atneša tau laisvės ir harmonijos pojūtį!

  • Šaunių Velykų! Tegul šventė atneša tau daugybę šypsenų, gėrio ir didelę laimės dozę!

  Title