Krikštynų sveikinimai

Krikštynų sveikinimai

  • Mieli nuostabaus kūdikio tėveliai, sveikinu su krikštynų diena! Tegul ši diena įsimins ilgam. Nuo šio momento kūdikis turi patikimą gynėją, kuris džiaugsmo ir liūdesio akimirkomis bus šalia jūsų angelo. Linkiu sušildyti vieniems kitus, mėgautis saule ir padėti jai atsiskleisti kaip gražiai gėlei!

  • Sveikinu su nuostabia diena – su krikštynomis. Tegul kūdikį visada saugo angelas sargas ir veda teisingu keliu. Tegul jo gyvenimas būna šviesus, kupinas ryškių spalvų ir malonių staigmenų.

  • Šiandien tavo kūdikiui yra pati reikšmingiausia ir įdomiausia diena. Jis to dar nesupranta, bet jaučia ne tik tėčio ir mamos rūpestį, bet ir jam suteiktą apsaugą iš dangaus. Dabar jis turi savo angelą sargą, kuris saugos jį sunkiausiomis gyvenimo valandomis. Kuris suteiks jam jėgų judėti į priekį ir jokiu būdu nepasiduoti. Dabar tavo kūdikis turi nematomą apsaugą visam jo nuostabaus gyvenimo laikotarpiui. Ir jūs, tėvai, galite kreiptis į savo vaiko angelą su malda, kad apsaugotumėte jį nuo visko blogo, kas yra šiame pasaulyje. Su jūsų kūdikio krikštynomis. Tegul angelai sargai visada būna su jumis.

  • Sveikinu su dukros krikštynomis! Su didžiuoju šventuoju sakramentu! Su krikštu vaikas gavo šventą vardą, krikštatėvius ir naują gyvenimą Kristuje! Linkiu mergaitei laimės, sveikatos, pažinties su krikščioniškomis vertybėmis! Tegul Viešpats siunčia jai daug gerų draugų ir bendrakeleivių! Tegul mergaitė užauga protinga, graži ir daro mus visus laimingus!

  • Prašau priimti mano nuoširdžius sveikinimus su krikštynomis! Šiandien yra pati svarbiausia diena tavo vaiko gyvenime – ant jo nusileido Šventoji Dvasia, o angelas sargas paėmė tavo brangų vaiką po sniego baltumo sparnu. Tegul kūdikis auga sveikas, paklusnus, linksmas.

  • Mūsų brangusis kūdiki, tegul šią šviesią krikšto šventę pas tave ateina angelas sargas. Tegul jis apšviečia tavo kelią žemėje, uždengia sparnu ir išgelbėja nuo rūpesčių ir sielvarto. Tegul visas tave supantis pasaulis prisipildo gėrio ir džiaugsmingos vilties!

  • Sveikinu su džiaugsminga ir palaiminga jūsų kūdikio krikštynų švente! Tegul jos kelias būna jaudinantis ir šviesus, krikštatėviai padeda ir palaiko kelyje, o šiandienos prisiminimai išliks visiems šventėje esantiems.

  • Mieloji, šiandien labai reikšminga diena tavo ir tavo kūdikio gyvenime. Nuoširdžiai sveikinu tave su tavo vaiko krikštynomis. Linkiu visai tavo šeimai sveikatos, gerovės ir Dievo palaimos. Tegul angelas sargas visada būna šalia tavo kūdikio, gina jį nuo visokio blogio, saugo ir veda tikruoju keliu. Sveikinu!

  • Sveikinu su krikštynomis! Nuo šios dienos tavo kūdikis gavo savo asmeninį angelą sargą ir nuolat yra Viešpaties globojamas. Ši diena tikrai yra jo antrasis gimtadienis. Tegul jo gyvenimo kelias bus be nusivylimų, kartėlio ir susierzinimo. Linkiu jums gyventi su meile ir ramybe sieloje. Dievo palaimos!

  • Šią nuostabią tavo brangaus vaiko krikštynų dieną iš visos širdies ir sielos linkiu gėrio, ramybės, darnos tavo šeimoje, santarvės, jaukumo, gerovės namuose, stipriausios sveikatos, šviesios sielos ir sėkmės tavo vaikui. Tegul angelas sargas saugo jį nuo visų bėdų, sunkumų, nesėkmių, o tėvai kartu su krikštatėviais jį apgaubia nuolatiniu rūpesčiu, meile ir ilgas gyvenimo kelias taps laimingas.

Title