Krikštynų sveikinimai

Krikštynų sveikinimai

  • Krikšto dienos proga norime padėkoti Dievui už tavo buvimą mūsų gyvenime. Linkime tau visokeriopos Dievo palaimos ir apsaugos visuose gyvenimo žingsniuose.

  • Tegul šventoji Krikšto diena atneša tau gilią dvasinę ramybę ir pilnatvės jausmą. Būk visada apsaugotas ir saugomas Dievo meilės.

  • Šiandien mes švenčiame tavo tikėjimo ir meilės dovaną. Linkime tau stiprybės ir išminties eiti tikėjimo keliu.

  • Tegul šventoji Krikšto diena atneša tau begalinę laimę ir nuolatinį Dievo globojimą. Būk visada apsaugotas ir mylimas.

  • Tegul ši Krikšto diena būna pradžia tau keliauti šalia Dievo. Žinok, kad esi brangus ir mylimas visą laiką.

  • Tegul ši Krikšto diena būna pradžia tau tapti stipria asmenybe tikėjime. Linkime tau stiprybės ir išminties kiekvieną dieną.

  • Šiandien mes švenčiame tavo tikėjimo įtvirtinimą ir Dievo malonės prisilietimą. Linkime tau atrasti gyvenimo džiaugsmą ir meilės galybę.

  • Tegul ši Krikšto diena būna pradžia tau atrasti tikrąją gyvenimo prasmę ir siekti aukščiausių dvasinių tikslų. Linkime tau stiprumo ir pastovumo.

  • Šiandien mes švenčiame tavo tikėjimo įkvepiančią dovaną. Linkime tau nepakartojamo dvasinio kelionės nuotykio ir didžiulio džiaugsmo širdyje.

  • Krikšto dienos proga norime padėkoti Dievui už tave, mūsų brangiąjį anūkę. Būk laiminga ir mylima visomis dienomis.

Title