Mamos dienos sveikinimai

Mamos dienos sveikinimai

  • Ilgą laiką pagaunu save galvojant, kad žaviuosi tavimi, mama. Stebiuosi, kaip kantriai ištveri visas mūsų klaidas, kaip taktiškai ir atsargiai pastatai mane, įžūlų sūnų, į mano vietą. Su mamos diena! Tegul tavo auklėjimo galia tavęs – tiksliau, manęs – nenuvilia visą likusį gyvenimą. Būk laiminga ir mylima.

  • Priimk mano sveikinimus Motinos dienos proga! Tegul būna ramu, džiaugsminga namuose, kuriuose yra vaikų! Ir tegul užtenka gerumo visoms mamoms – visoms nuostabioms sieloms, kurios gyvena ne tik dėl savęs, bet ir dėl kitų.

  • Mamyte! Prašau priimti mano sveikinimus Motinos dienos proga. Aš neturiu pakankamai švelnių žodžių, kad išreikščiau visą savo meilę tau. Tu man esi artimiausias ir brangiausias žmogus, kuris visada mane palaikys sunkiais laikais ir dalinsis džiaugsmu. Noriu palinkėti geros sveikatos, laimės ir sėkmės visur ir visada!

  • Linkiu tau, mamyte, kvapnių gėlių žiedų ir šypsenų krūvelės širdyje šią ypatingą motinos dieną. Tu esi mano didžiausia dėkingumo priežastis. Laimingos motinos dienos!

  • Mamyte, su Motinos diena! Ši šventė kupina šilumos, nes visi pasaulio vaikai sveikina brangiausius pasaulio žmones – savo mamas! Nenuostabu, kad jie sako, kad mama yra dirigentė tarp Dievo ir žmonių, nes jos dėka visi gimsta. Noriu palinkėti didelės laimės, geros sveikatos, niekada nesirgti ir nepasenti! Žinok, kad aš visada ateisiu tau į pagalbą ir padėsiu susidoroti su bet kokia situacija! Svarbiausia dažniau šypsotis, nes tavo šypsena yra geriausias stimulas, visiems aplinkiniams suteikianti gerą nuotaiką!

  • Brangioji mama, tavo meilė mane globoja kaip sparnuotosios sūpynės. Dėkoju tau už visą tavo auklėjimą ir atsidavimą. Laimingos motinos dienos!

  • Brangioji mama, tavo šypsenos yra kaip saulės spinduliai, kurie apšviečia mano gyvenimą. Linkiu tau laimės ir palaimos šią ypatingą dieną. Laimingos motinos dienos!

  • Brangioji mama, tavo meilė yra kaip ramus vanduo ežere, kuris atsispindi mano sieloje. Dėkoju tau už visus tuos spalvingus momentus. Gražios motinos dienos!

  • Su Motinos diena mano mylimai ir brangiai mamai! Tu esi mano gyvenimo šviesa, kelrodė žvaigždė, pagal kurią tikrinu savo sprendimų teisingumą. Linkiu ilgų sveikatos metų, šypsenų jauname veide. Tegul tavo šeimos židinys mus dažniau surenka. Ačiū, kad davei man gyvenimą!

  • Mamyte, tavo meilė yra kaip saulė, kuri apšviečia mano gyvenimo kelią. Tu esi mano šviesos šaltinis. Gražios motinos dienos!

Title