Mamos dienos sveikinimai

Mamos dienos sveikinimai

  • Mamyte, su Motinos diena! Ši šventė kupina šilumos, nes visi pasaulio vaikai sveikina brangiausius pasaulio žmones – savo mamas! Nenuostabu, kad jie sako, kad mama yra dirigentė tarp Dievo ir žmonių, nes jos dėka visi gimsta. Noriu palinkėti didelės laimės, geros sveikatos, niekada nesirgti ir nepasenti! Žinok, kad aš visada ateisiu tau į pagalbą ir padėsiu susidoroti su bet kokia situacija! Svarbiausia dažniau šypsotis, nes tavo šypsena yra geriausias stimulas, visiems aplinkiniams suteikianti gerą nuotaiką!

  • Brangioji mama, tavo meilė mane globoja kaip sparnuotosios sūpynės. Dėkoju tau už visą tavo auklėjimą ir atsidavimą. Laimingos motinos dienos!

  • Brangioji mama, tavo šypsenos yra kaip saulės spinduliai, kurie apšviečia mano gyvenimą. Linkiu tau laimės ir palaimos šią ypatingą dieną. Laimingos motinos dienos!

  • Mamyte, tavo švelnumas yra kaip šviesa, kuri apšviečia mano kelią. Dėkoju tau už viską, ką darai. Laimingos motinos dienos!

  • Brangioji mama, tavo meilė yra kaip ramus vanduo ežere, kuris atsispindi mano sieloje. Dėkoju tau už visus tuos spalvingus momentus. Gražios motinos dienos!

  • Linkiu geriausiajai mamai sėkmės darbe, kad vaikai paskęstų tavo meilėje, globoje, kad tau viskas pavyktų. Šviesk iš džiaugsmo, spindėk sėkme ir didžiuokis savo vaikais!

  • Mamyte, mylima saule, mūsų pasakų karaliene ir žemiškoji gynėja nuo visų rūpesčių! Motinos dieną taip norime, kad šypsotumeisi, pakiltum ant džiaugsmo debesies, jaustumeisi laimingiausia ir mylimiausia mama pasaulyje! Ir tebūnie taip kiekvieną dieną! Stengsimės padaryti viską, kad tavo gyvenimas būtpri džiaugsmo saule ir išsipildytų tavo norai!

  • Mano brangioji mama, tu esi mano angelas sargas, mano gynėjas ir pagalbininkas. Tegul likimas pamalonina tave maloniais įvykiais, tegul laimė tave suranda bet kokioje situacijoje, tegul visos pasaulio gėlės visada būna po tavo kojomis, o akys sužiba meile, laime ir švelnumu. Tu esi pati mieliausia ir rūpestingiausia mama. Tegul Viešpats tave saugo ir veda teisingu keliu.

  • Su Motinos diena mano mylimai ir brangiai mamai! Tu esi mano gyvenimo šviesa, kelrodė žvaigždė, pagal kurią tikrinu savo sprendimų teisingumą. Linkiu ilgų sveikatos metų, šypsenų jauname veide. Tegul tavo šeimos židinys mus dažniau surenka. Ačiū, kad davei man gyvenimą!

  • Linkiu tau, brangioji mama, praleisti šią motinos dieną apsuptai meilės spindulių, šeimos šypsenų ir žydinčių vilties gėlių. Laimingos motinos dienos!

  Title