Mamos dienos sveikinimai

Mamos dienos sveikinimai

  • Mama yra šventas žodis, jis mums reiškia brangiausią žmogų! Bet ar per Motinos dieną sveikinsime vieną mamą? Žinoma, ne! Juk mūsų močiutė irgi mama, ir jau su dviguba patirtimi. Ir dar yra seserys, ir tetos, ir draugės, apskritai visos tos moterys, kurios jau patyrė šią tikrąją laimę – motinystę. Mama dėl savo vaikų sugeba daryti tai, ko, manoma, žmogus iš principo nesugeba. Jos šventa meilė tarnauja kaip mūsų vadovas ir globėjas visą gyvenimą. Tad sveikinkime visas, visas pasaulio mamas su šia diena, sukurta dovanoti meilės žodžius! Juk mama nusipelno padėkos žodžių už visus savo kasdienius darbus ir rūpesčius. O geriausias atlygis jai – vaikų sėkmė.

  • Mamyte, tavo meilė yra kaip saulė, kuri apšviečia mano gyvenimo kelią. Tu esi mano šviesos šaltinis. Gražios motinos dienos!

  • Brangi mama! Iš visos širdies sveikinu tave su švente! Linkiu daug nuoširdžių šypsenų, meilės ir džiaugsmo, sėkmės visose tavo veiklose. Tegul sveikata būna stipri, siela rami, o šeimoje viešpatauja ramybė, komfortas ir jaukumas. Su Motinos diena, mieloji!

  • Švenčiausias dalykas mūsų gyvenime yra MAMA. Jos meilė nepriklauso nuo laiko ir situacijos. Ji, kaip angelas sargas, visada su mumis, saugo mus ir padeda įveikti likimo užgaidas. Jos meilę jaučiame dar gerokai prieš gimimą, ji nesavanaudiška, stipri ir pagarbi. Kad ir kur eitume, kad ir kaip mums būtų sunku, jos rūpestis ir meilė yra su mumis amžinai.

  • Su Motinos diena noriu pasveikinti tave, mano brangioji mama! Aš jau skubu pas tave, bėgu, skrendu! Linkiu sveikatos ir šilumos!

  • Mama reikalinga kiekvieną dieną. Mama yra švelnumas ir palaikymas, atlaidi ir besąlygiška meilė. Ši diena skirta tau ir mano širdis visada su tavimi. Tegul tavo širdis niekada neskauda! Tegul tavo akys niekada neverkia! Tegul tavo švelnumas niekada neišsenka! Tegul kiekviena diena teikia tau džiaugsmo!

  • Tu, mamyte, esi mano stiprybės šaltinis ir palaikymas. Tavo meilė mane skatina siekti savo svajonių. Laimingos motinos dienos!

  • Mamyte, tau, kurioje slepiasi šiluma ir ramybė, šią motinos dieną noriu padėkoti už nesibaigiančią meilę ir paramą. Tu esi mano stiprybės šaltinis. Laimingos motinos dienos!

  • Su Motinos diena tave, brangioji mama! Tu man esi vienintelė! Linkiu tau ilgo gyvenimo, visada būk geros nuotaikos! Tu man pavyzdys! Ir nėra pasaulyje brangesnio žmogaus už tave!

  • Tu, mamyte, esi mano širdies tvirtovė ir ramybės šaltinis. Dėkoju tau už visą tavo meilę ir atsidavimą. Laimingos motinos dienos!

Title