Krikštynų sveikinimai

Krikštynų sveikinimai

  • Sveikiname įžengus į tėvystės pasaulį. Linkime, kad Jūsų vaikelio krikštynos taptų pradžia juokingam nuotykiui, pilnam sauskelnių keitimų ir bemiegių naktų!

  • Šiandien tavo kūdikiui yra pati reikšmingiausia ir įdomiausia diena. Jis to dar nesupranta, bet jaučia ne tik tėčio ir mamos rūpestį, bet ir jam suteiktą apsaugą iš dangaus. Dabar jis turi savo angelą sargą, kuris saugos jį sunkiausiomis gyvenimo valandomis. Kuris suteiks jam jėgų judėti į priekį ir jokiu būdu nepasiduoti. Dabar tavo kūdikis turi nematomą apsaugą visam jo nuostabaus gyvenimo laikotarpiui. Ir jūs, tėvai, galite kreiptis į savo vaiko angelą su malda, kad apsaugotumėte jį nuo visko blogo, kas yra šiame pasaulyje. Su jūsų kūdikio krikštynomis. Tegul angelai sargai visada būna su jumis.

  • Šiandien mes švenčiame tavo tikėjimo ir meilės dovaną. Linkime tau stiprybės ir išminties eiti tikėjimo keliu.

  • Sveikinu su dukros krikštynomis! Su didžiuoju šventuoju sakramentu! Su krikštu vaikas gavo šventą vardą, krikštatėvius ir naują gyvenimą Kristuje! Linkiu mergaitei laimės, sveikatos, pažinties su krikščioniškomis vertybėmis! Tegul Viešpats siunčia jai daug gerų draugų ir bendrakeleivių! Tegul mergaitė užauga protinga, graži ir daro mus visus laimingus!

  • Prašau priimti mano nuoširdžius sveikinimus su krikštynomis! Šiandien yra pati svarbiausia diena tavo vaiko gyvenime – ant jo nusileido Šventoji Dvasia, o angelas sargas paėmė tavo brangų vaiką po sniego baltumo sparnu. Tegul kūdikis auga sveikas, paklusnus, linksmas.

  • Tegul Dievo meilė šildo tavo širdį ir padeda atrasti tikrąją laimę. Krikšto dienos proga linkiu tau pilnos džiaugsmo ir vilties dienos.

  • Tegul šventoji Krikšto diena atneša tau begalinę laimę ir nuolatinį Dievo globojimą. Būk visada apsaugotas ir mylimas.

  • Šventojo Krikšto diena atveria tau naują kelio etapą. Linkiu, kad tai būtų kelias, kuriame nuolat jausi artimą Dievo buvimą.

  • Mūsų brangusis kūdiki, tegul šią šviesią krikšto šventę pas tave ateina angelas sargas. Tegul jis apšviečia tavo kelią žemėje, uždengia sparnu ir išgelbėja nuo rūpesčių ir sielvarto. Tegul visas tave supantis pasaulis prisipildo gėrio ir džiaugsmingos vilties!

  • Nuoširdžiai sveikinu tave su krikštynomis – nuostabios, šviesios, šiltos dienos. Tegul mažas kryžius ant krūtinės apsaugo tave nuo negandų, rūpesčių ir suteikia tau meilės, gerumo ir nuoširdumo. Tegul šalia visada yra atsidavusių žmonių, pasiruošusių padėti bet kurią akimirką. Su Dievo palaima, mažute, džiaukis gyvenimu, mylėk ir būk laiminga!

Title