Krikštynų sveikinimai

Krikštynų sveikinimai

  • Tegul ši Krikšto diena būna pradžia tau keliauti šalia Dievo. Žinok, kad esi brangus ir mylimas visą laiką.

  • Linkime, kad Jūsų vaikelio krikštynos būtų tokios epinės, kad net patys angelai juoktųsi!

  • Sveikinu su džiaugsminga ir palaiminga jūsų kūdikio krikštynų švente! Tegul jos kelias būna jaudinantis ir šviesus, krikštatėviai padeda ir palaiko kelyje, o šiandienos prisiminimai išliks visiems šventėje esantiems.

  • Sveikinu su krikštynomis! Tegul kelias, kuriuo eina tavo gyvenimas, bus tiesus. Tegul savo gyvenimo kelyje sutiksi tik gerus žmones ir pagalbininkus. Linkiu, kad tavo angelas sargas visada eitų į priekį, saugodamas tave.

  • Tegul ši Krikšto diena būna pradžia tau tapti stipria asmenybe tikėjime. Linkime tau stiprybės ir išminties kiekvieną dieną.

  • Šiandien tu gauni savo tikėjimo vardą ir didelę atsakomybę jį nešti. Linkiu tau išminties ir stiprybės visuomet pasilikti tikėjimo kelyje.

  • Mieloji, šiandien labai reikšminga diena tavo ir tavo kūdikio gyvenime. Nuoširdžiai sveikinu tave su tavo vaiko krikštynomis. Linkiu visai tavo šeimai sveikatos, gerovės ir Dievo palaimos. Tegul angelas sargas visada būna šalia tavo kūdikio, gina jį nuo visokio blogio, saugo ir veda tikruoju keliu. Sveikinu!

  • Ši šventoji Krikšto diena pažymi tavo įėjimą į tikėjimo šeimą. Tegul kiekviena tavo diena būna pilna Dievo palaimos ir meilės.

  • Mūsų mažoji gėlių princese, sveikinu su krikštynomis! Tegul tavo angelas suteikia tau džiaugsmo ir šypsenų jūrą. Užauk protinga ir graži, gera ir švelni, linksma ir darbšti. Tegul išsipildo visos svajonės ir saulėti norai!

  • Tegul Dievo šviesa tave lydi ir saugo per visą tavo gyvenimą. Linkiu tau didelės džiaugsmo ir meilės, būnant šalia Jo.

Title