Krikštynų sveikinimai

Krikštynų sveikinimai

  • Sveikinu su vaikelio krikštynomis! Šią reikšmingą dieną Viešpats pamatė šviesią tavo kūdikio sielą ir padovanojo jam angelą sargą, kuris apsaugos jį nuo bet kokių rūpesčių jo gyvenimo kelyje! Tegul tavo namuose nuo šiol lankosi tik geri žmonės, mintys ir norai! Tegul tavo gražus kūdikis auga sveikas ir stiprus! Tegul jis visada ir visur būna laimingas ir mylimas!

  • Linkime, kad Jūsų vaikelio krikštynos būtų tokios šmaikščios, kad net žvaigždės jautųsi sukaustytos ir norėtų prisijungti prie šventės!

  • Tegul ši Krikšto diena būna pradžia tau atrasti tikrąją gyvenimo prasmę ir siekti aukščiausių dvasinių tikslų. Linkime tau stiprumo ir pastovumo.

  • Tegul ši Krikšto diena būna pradžia dvasiniam kelionės nuotykiui. Linkiu tau ryžtingumo ir drąsos žengti žingsnius tikėjimo link.

  • Šventojo Krikšto diena yra ypatingas tavo gyvenimo etapas, kai tu gauni tikėjimo ir meilės dovaną. Linkiu tau džiaugsmo ir ramybės kiekvienoje dienoje.

  • Miela mažyte, mūsų mažoji saule, sveikinu tave su krikštynomis! Tegul tavo mažoji krikščioniškoji siela nepažins pasipiktinimo ir sielvarto. Auk, plaukiok meilės, džiaugsmo vandenyne, skaityk pasakas, išmok ką nors naujo, stenkis tapti savo tėvų ir krikštatėvių pasididžiavimu, džiaugsmu!

  • Tegul ši Krikšto diena būna pradžia įdomiai ir nuostabiai tikėjimo kelionei. Linkiu tau stiprybės, išminties ir meilės kiekviename žingsnyje.

  • Šiandien mes švenčiame tavo tikėjimo įkvepiančią dovaną. Linkime tau nepakartojamo dvasinio kelionės nuotykio ir didžiulio džiaugsmo širdyje.

  • Mūsų brangiausias ir geriausias berniuk pasaulyje, būsimasis nugalėtojau, sveikinu tave su krikštu! Tegul Dievas tau suteikia meilės, o angelas sargas veda tave saulėtu laimės keliu. Būk linksmas šurmulys, mažasis pagalbininkas, smalsus mažylis. Tegul kiekviena diena atneša tau naujų atradimų, žinių, įgūdžių, smagių nuotykių!

  • Tegul tavo kūdikis būna geras, protingas, stiprus ir, žinoma, sveikas! Sveikinu tave su nuostabia ir svarbia švente, su pirmąja tavo nuostabaus vaiko švente, su krikštynomis! Šiandien jis pirmą kartą įžengė į Dievo šventyklą, kad būtų pašvęstas Krikšto sakramentui! Taigi, tegul nuo šios dienos vaikas visada yra Dievo dangaus globoje! Tegul jo angelas sargas niekada jo nepalieka ir visada saugo jo ramybę ir gerą nuotaiką! Tegul jis gyvenime nepažįsta nuoskaudų, nelaimių ir įvairių kitų bėdų, o visada būna besišypsantis, kupinas sveikatos ir dvasinio gėrio!

Title